Zoals u weet is het vinden van de “Gouden Tip” erg lastig, laat staan de uitvoering ervan…

Ik wil samen met u proberen een stuk basis te trainen op de volgende manier:
Iedereen begint met een intake van een half uur, dit is tevens de basis voor de rest van de training.
Hieruit volgt een Persoonlijk OntwikkelingsPlan oftewel een POP. Daarna volgen er 5 trainingen van 1 uur, met een maximum van 4 deelnemers per groep.De dagen waarop de trainingen plaatsvinden zijn woensdag, donderdag en zondag. Op deze dagen is het net open. In de methodische opbouw werk ik vanuit de Pitch en de Swing, maar zaken zoals Putten, Chippen en het Bunkershot komen zeker aan de beurt.

De prijs voor deze aanbieding bedraagt €100,- per persoon. U kunt zich inschrijven via de mail: henkgolft@hotmail.com

Ik hoop u snel te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Henk Timmer (tel. 06-18555552)