DROP-OUT SCRAMBLE

Speltype: Team van 4 & Strokeplay (eventueel team van 3)
Spelvorm: Alle spelers slaan af op elke hole, daarna één bal kiezen en merken.
De speler wiens bal gekozen is mag de volgende slagbeurt niet slaan.
De andere spelers plaatsen hun bal binnen 30 cm van de gemerkte bal en niet dichter bij de hole.
(op de green binnen 10 cm en niet dichter bij de hole)
Drie spelers slaan de volgende slagbeurt met de eigen bal.
Daarna wederom één bal kiezen, merken, bijplaatsen, en drie spelers wiens bal niet gekozen is slaan de volgende slagbeurt, etc. , t/m uitholen van de beste score.
Elke speler levert tenminste 4 afslagen.
(bij team van 3 spelers levert elke spelers tenminste 5 afslagen)Indien de gekozen bal in een hindernis of in de rough ligt dan de bal droppen i.p.v. plaatsen.
Hcp: Som van de individuele PHcp’s x 1/4
Niet afronden!
Scorekaart: Op elke hole de bruto slagen noteren, plus aangeven van welke speler de afslag gekozen is.Eindscore = totaal van de bruto slagen minus 1/4 x de som van de individuele PHcp’s.
Winnaar: Team met de laagste eindscore.