SCRAMBLE Á DEUX

Speltype: Team van 2 & Strokeplay
Spelvorm: Beide spelers slaan af op elke hole, daarna één bal kiezen en merken.
De andere speler plaatst zijn bal binnen 30 cm van de gemerkte bal en niet dichter bij de hole.
(op de green binnen 10 cm en niet dichter bij de hole)
Beide spelers spelen de volgende slagbeurt met hun eigen bal.
Daarna wederom één bal kiezen, merken, bijplaatsen,en beide spelers spelen de volgende slagbeurt met hun eigen bal, etc. t/m uitholen van de beste score.
Elke speler levert tenminste 7 afslagen.Indien de gekozen bal in een hindernis of in de rough ligt, dan de bal droppen i.p.v. plaatsen.
Hcp: Som van de individuele PHcp’s x 1/4
Niet afronden!
Scorekaart: Op elke hole de bruto slagen noteren, plus aangeven van welke speler de afslag gekozen is.

Eindscore = totaal van de bruto slagen minus 1/4 van de som van de individuele PHcp’s.

Winnaar: Team met de laagste eindscore.